Normal_school_groep_kinderen

Het aantal zwakke scholen in Drenthe blijft dalen en in het domein zorg & welzijn vindt 90 procent van de geslaagde mbo’ers een baan. Dat zijn enkele uitkomsten van de Drentse Onderwijsmonitor 2017. Voor het eerst zijn ook de prestaties van leerlingen in het mbo opgenomen in dit jaarlijkse trendonderzoek. Met het rapport ‘Van basisschool naar voortgezet onderwijs’ is extra aandacht gegeven aan de overgang van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit meldt de provincie Drenthe.

Er zijn geen zeer zwakke scholen en het aantal zwakke scholen is gedaald. De basisschoolleerlingen scoren op nagenoeg alle toetsen op of boven de landelijke norm. Het vereiste eindniveau voor rekenen is het afgelopen jaar door meer leerlingen bereikt. Meer Drentse leerlingen dan vorig schooljaar bereiken het vereiste eindniveau voor de lees- en taalvaardigheid, al ligt dit iets beneden het landelijk gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten zijn er wel redelijk veel verschillen te constateren.
 
Er blijft een verschil zichtbaar tussen het schooladvies en het advies na de eindtoets. Het toetsadvies ligt vaker dan landelijk boven het schooladvies. Dit geldt met name voor leerlingen met lager opgeleide ouders. De vereiste heroverweging na een hoger toetsadvies leidt dit jaar vaker tot een bijstelling van het schooladvies. Ook zien we dat er een toename is van de dubbele schooladviezen, waardoor de uiteindelijke keuze voor de schoolrichting wordt uitgesteld.
 
Dit schooljaar zijn door Trendbureau Drenthe gesprekken gevoerd met ouders, leerkrachten en docenten over de overgang van de leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de conclusies uit de Onderwijsmonitor 2016. Deze uitkomsten zijn verwerkt in het rapport “Van basisschool naar voortgezet onderwijs”.
 
In de Drentse Onderwijsmonitor 2017 is een start gemaakt met het analyseren van gegevens over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor mbo- leerlingen. Veel jongeren kiezen voor de opleiding zorg en welzijn of voor economie. Techniek blijft achter. Binnen het domein zorg en welzijn vindt 90 procent van de geslaagden een baan.
 
Ongeveer driekwart van de leerlingen verlaat het mbo met een diploma op zak. Zij vinden vaker een baan dan jongeren zonder diploma. Voor een ongediplomeerde mbo-schoolverlater is de kans op werk in Zuidwest-Drenthe groter dan in de beide andere regio’s. Het verlaten van het mbo zonder diploma leidt in Zuidoost-Drenthe het vaakst tot een uitkering. Hoewel een afgeronde mbo 2-opleiding een startkwalificatie betekent, zijn deze jongeren toch kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids