Normal_wandelenvoorwatermuseon201630

Op 21 maart wandelen 10.000 basisschoolleerlingen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug om geld in te zamelen voor schoon drinkwater. Ze doen dit in het kader van Wandelen voor Water. Het geld dat hiermee wordt opgehaald is bestemd voor projecten van Simavi. In Den Haag doen dit jaar ruim 230 leerlingen mee. De loop start voor de 10de keer vanaf het Museon. Dit meldt Museon.

“De afgelopen jaren hebben we dankzij Wandelen voor Water tienduizenden mensen kunnen helpen aan schoon drinkwater, veilige toiletten en kennis over goede hygiëne. Dat aantal is immens. Echter, nog steeds sterven wereldwijd bijna elke dag 2.000 kinderen als gevolg van vervuild drinkwater. Dankzij de inzet van Nederlandse scholieren dringen we dit aantal terug. ” legt Sandra van der Willigen van Simavi uit.
 
Voor kinderen in ontwikkelingslanden betekent waterschaarste vaak dat ze uren moeten lopen om een paar liter vervuild drinkwater te halen, iedere dag. Hierdoor kunnen ze minder vaak naar school en missen ze belangrijke lessen. Daarnaast verspreiden ziektes, zoals diarree, zich snel zonder toegang tot basisvoorzieningen als toiletten, schoon drinkwater en hygiëne. Om schoon drinkwater ook voor hen toegankelijk te maken, halen de Nederlandse kinderen geld op met de sponsorloop Wandelen voor water.
 
Om te zorgen dat we deze projecten kunnen uitvoeren, lopen op woensdag 21 maart daarom 230 kinderen van 4 scholen uit Den Haag mee tijdens Wandelen voor Water. Hiermee helpen zij hun leeftijdsgenootjes in gemeenschappen in Kenia, Oeganda en Tanzania aan een gezonde basis en een betere toekomst. 
 
Naast het inzamelen van sponsorgeld bestaat het programma van Wandelen voor Water ook uit kennisoverdracht. Nederlandse schoolkinderen krijgen voorafgaand aan de sponsorloop gastlessen om hen een beter besef te geven over de situatie waarin veel van hun leeftijdsgenoten zich bevinden. Zo leren zij dat drinkwater en goede hygiëne belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde maatschappelijke basis.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids