Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het geschil tussen schoolvereniging Iris en de gemeente Kampen is nog steeds niet geslecht. Beide partijen stonden afgelopen maandag bij de provincie Overijssel. Deze moet de vraag beantwoorden: Gaf Kampen tussen 2006 en 2008 zo'n 227.000 euro meer uit aan het openbaar onderwijs dan aan het bijzonder onderwijs? Dit meldt De Stentor.

Uit een nacontrole van de jaarrekeningen tussen 2006 en 2008 bleek dat, volgens christelijke schoolvereniging Iris, er 227.000 euro meer aan het openbaar onderwijs is uitgegeven. Eerder sprak Iris nog van ruim een miljoen euro, maar dit is bijgesteld. Over dit bedrag blijven Kampen en de schoolvereniging het oneens. Het meningsverschil is terug te vinden in de wijze van boekhouden. Iris stelt dat uitgaven wel in de jaarrekeningen van het bijzonder onderwijs staan, maar niet in die van de gemeente. Volgens Kampen klopt de eigen boekhouding en is geen sprake van kostenoverschrijding. De gemeentelijke boekhouding is leidend bij een eventuele terugbetaling.
 
In 2014 had schoolvereniging Iris bij de gemeente gemeld dat zij 1,1 miljoen extra kosten hadden. Dit hebben zij niet vergoed gekregen van de gemeente. Het is wettelijk geregeld dat als een basisschool meer geld uitgeeft dan begroot, de school hiervoor compensatie ontvangt van de gemeente na controle van de uitgaven. De gemeente Kampen had nagelaten om de basisscholen de afgelopen acht jaar te controleren. De gemeente zei in een brief dat niet werd verwacht dat scholen hun budget zou overschrijden. De controle had ook niet de hoogste prioriteit van de ambtenaren.
 
Het is nu aan de provincie Overijssel om duidelijkheid te scheppen. Een uitspraak laat nog zeker zes weken op zich wachten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids