Differentiatie in de Engelse les én werkdruk verlagen? Dat kan met de Reading Assistant van Graviant

Een online coach die leerlingen helpt bij het verbeteren van hun uitspraak en leesvaardigheden van de Engelse taal. Docent Lotte Pragt gunt iedereen zo’n Reading Assistant.

Reading Assistant maakt differentiatie binnen de klas eenvoudig mogelijk en biedt een ERK gekoppelde doorlopende leerlijn van bovenbouw basisschool tot eind vmbo, havo, vwo, mbo en praktijk onderwijs. De leerling leest volledig zelfstandig, in zijn eigen tempo en op eigen niveau. Na een toets krijgt de leerling een selectie van boeken te zien dat perfect past bij zijn eigen individuele niveau. De leerling leest het boek eerst in zichzelf. Woorden waarvan hij de uitspraak niet weet, kan hij laten voorlezen. Daarna leest hij de tekst zelf voor aan de computer. Door geavanceerde spraaktechnologie herkent het online programma wat een leerling hardop voorleest en kan het hem verbeteren waar nodig. Door het beantwoorden van vragen wordt ten slotte getoetst of de leerling de tekst begrepen heeft. Tijdens het gebruik van het programma kan er altijd tussendoor of achteraf getoetst worden.

 

‘Geef alle leerlingen klassikaal de individuele aandacht die ze verdienen!’
 
Dit schooljaar nog een gratis pilot mogelijk gedurende een periode van vier weken. Ervaar zelf de voordelen en de resultaten die je in een korte tijd kunt bereiken met Reading Assistent. Wij zetten de leerlingen in het systeem en zorgen voor een uitgebreide begeleiding en ondersteuning gedurende het traject. Ook de benodigde koptelefoons worden door ons in bruikleen geleverd. Aan het eind van de pilot evalueren we samen de resultaten en kijken we hoe het systeem succesvol kan worden ingezet binnen de school.
 

Dit schooljaar gratis uitproberen? Vraag hier een gratis pilot aan

 

‘Evidence-based en meer dan 20 jaar neurowetenschappelijk onderzoek’
 
Ook geïnteresseerd in onze online games waarbij de cognitieve en fonetische vaardigheden van de leerlingen worden getraind? Fast ForWord legt de basis voor het leren van de Engelse taal. Daarnaast maken leerlingen met een leesachterstand ook met succes gebruik van dit programma. 
 
 
(Dit is advertorial)