Normal_nederlandse_vlag__vlag__nederland
In december 2017 maakte minister Van Engelshoven bekend dat de bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) aangesloten scholen vanaf 2018 weer subsidie ontvangen. De Onderwijsinspectie hoort hier veel verheugde reacties op van scholen, zo meldt de inspectie.

Toezicht

Voor het toezicht betekent de terugkeer van de subsidie geen echte verandering. Voorop staat  - net als daarvoor - het realiseren van mogelijkheden voor terugkeer van leerlingen naar Nederland of Vlaanderen.  Tijdens schoolbezoeken denken we met besturen mee over de besteding van de extra middelen die beschikbaar komen. Daarnaast brengen we de continuïteit van de scholen en het onderwijs ter sprake. We zijn benieuwd of het aantal scholen en leerlingen gaat toenemen.

Rapportage gevolgen bezuinigingen

Vanaf heden stopt de inspectie met het in kaart brengen van de gevolgen van de bezuinigingen. De inspectie onderzocht de gevolgen van de bezuinigingen en rapporteerde hierover in de zomer van 2017. Bekijk het rapport De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids