Normal_onderwijs_algemeen_rekenen_school

Door de milde eisen die gelden voor particuliere scholen, lopen leerlingen een groter risico dat zij iets tekortkomen vergeleken met kinderen op een reguliere basisschool. Dat zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Zijn partij wil dat die soepele regels beperkt worden en dat er meer toezicht komt op de kwaliteit van het onderwijs. Dat meldt het AD.

Particuliere scholen hoeven zich bijvoorbeeld niet te houden aan een een minimaal aantal lesuren per jaar. Ook mogen er onbevoegde leerkrachten voor de klas staan en leerlingen hoeven geen verplicht examen af te leggen. Dat particuliere scholen niet aan  die eisen hoeven te voldoen, komt omdat ze formeel voldoen aan de leerplichtwet. Bovendien wordt particulier onderwijs niet door de overheid betaald. Deze scholen worden door de Onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld.

Die soepel eisen hebben echter niet altijd positieve invloed op de leerlingen. Op particuliere scholen zitten namelijk relatief veel leerlingen die zijn uitgevallen op een reguliere basisschool, onder meer omdat daar niet de zorg kon worden geboden die een leerling nodig heeft. Deze conclusie kon worden getrokken na onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor.

Van Meenen vindt dat het toezicht op de onderwijskwaliteit van particuliere scholen onvoldoende is. D66 wil daarom dat minister Slob van Onderwijs iets doet om ervoor te zorgen dat de regels voor deze scholen dezelfde worden als de regels die gelden voor reguliere basisscholen. Straffen op financieel gebied is namelijk vrijwel onmogelijk, omdat de scholen zichzelf financieren. Bovendien kan een particuliere school niet zomaar worden gesloten.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat de overheid wel degelijk de kwaliteit van het particuliere onderwijs bewaakt, omdat ook de leerplichtige leerlingen op particuliere scholen recht hebben op goed onderwijs. De inspectie kijkt daarom vooral naar de aansluiting met het vervolgonderwijs en hoe leerlingen worden voorbereid op de samenleving.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids