Normal_muziekles__blokfluit__instrument__muziekonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidies voor 2018 bekendgemaakt. Het doel is om iedereen de kans te geven om op zijn of haar manier met cultuur bezig te zijn, zowel op school als in de vrije tijd. Een aantal subsidies op onderwijsgebied is voortgezet of uitgebreid. Daarnaast is er een nieuwe mogelijkheid bij gekomen. Dat meldt het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Die nieuwe mogelijkheid is de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie. Mediakunsteducatie levert een positieve bijdrage creativiteitsontwikkeling en kennis van nieuwe technieken. Erfgoededucatie komt ten goede aan het historisch besef, burgerschap en oordeelsvorming over identiteit. Deze twee thema’s worden echter nog niet zo vaak specifiek benoemd in de Cultuureducatie met Kwaliteit programma’s. De projecten waarin wordt geïnvesteerd kunnen voor andere basisscholen en culturele instellingen als voorbeeld gelden.

Drie van de aandachtsgebieden die het Fonds voor Cultuurparticipatie dit jaar voortzet of uitbreidt zijn van belang voor het onderwijs. Een daarvan is de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Voor het cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs is veel vraag naar mogelijkheden op financieel gebied. Om die reden wil het Fonds de investeringen behoorlijk uitbreiden. Er is voor gekozen om de school aanvrager te laten zijn, zodat die nog meer eigenaarschap krijgt. Bovendien kunnen er op die manier duurzame initiatieven worden gestimuleerd.

Ook de subsidieregeling Professionalisering muziekonderwijs pabo wordt in 2018 voortgezet. Leerkrachten die muziek kunnen, durven en willen geven zorgen voor kwaliteit van muziekonderwijs. Met de regeling wil het Fonds ervoor zorgen dat pabo’s het muziekonderwijs professionaliseren. Voor pabo’s is het mogelijk om de subsidie voor dit jaar aan te vragen als zij dat nog niet eerder hebben gedaan.

Tot slot is dit jaar ook weer de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van kracht. Deze regeling is voortgezet omdat de vraag naar subsidie voor meer en beter muziekonderwijs erg groot blijft. De aanvraag voor deze subsidie moet voor april binnen zijn.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids