Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Brabantse scholen kunnen dit voorjaar een subsidie krijgen voor het inwisselen van  stoeptegels voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten op het schoolplein. Noord-Brabant stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar voor ten minste 160 schoolpleinen  Dit melden de provincie Noord-Brabant en de Telegraaf.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.
 
Om die redenen willen de samenwerkende partijen de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar 1,6 miljoen euro voor uit. Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.
 
Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids