Grote steden lopen zeker 75 toekomstige leraren mis

De drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lopen dit schooljaar zeker 75 pabo-studenten mis. ‘Een technisch probleem’ is daarvan de oorzaak, terwijl de pabo-studenten juist hard nodig zijn om het lerarentekort op te lossen. Dit meldt NRC.

Het was juist de bedoeling dat de doorstroom van mbo-studenten naar de pabo door de invoering van een pre-pabo versoepeld zou worden. Toch bleek dat het merendeel van de geïnteresseerden zich niet op tijd kon aanmelden, omdat ze vergeten waren om uitstel aan te vragen voor de diploma-uitreiking. Het rijk heeft namelijk bepaald dat een mbo-student alleen kan worden toegelaten tot de pre-pabo, als hij zowel zijn vakken heeft afgerond en bij een opleiding ingeschreven staat. Als dat niet het geval is, loopt de school financiering mis.

“Heel ergerlijk dat we door een technisch probleem twee klassen pabo-studenten mislopen, terwijl we in drie jaar vierhonderd basisschoolleraren tekort komen”, zegt Sven de Langen, onderwijswethouder in Rotterdam (CDA). Studenten hebben verscheidene redenen voor het niet vragen om uitstel. Zo wisten sommigen nog niet dat ze voor de klas wilden staan en hadden anderen hun mbo-opleiding al afgerond voor ze over de pre-pabo hoorden. Weer anderen zijn misschien wel ‘trots op hun diploma’ en willen hem gewoon ophalen, aldus de Langen.

Het nieuwe doorstroomprogramma moet mbo-studenten zonder onderwijsopleiding stimuleren om voor een baan in het onderwijs te kiezen. Met het traject worden de studenten namelijk klaargestoomd voor de toelatingstoetsen bij de pabo in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Het programma wordt dit jaar als proef ingezet, met subsidie van het minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De instroom van mbo’ers naar de pabo is de afgelopen jaar flink gedaald, vanwege de verzwaring van de toelatingsprocedure in 2015. Met name het aantal niet-Westerse studenten daalde sterk, wat in veel steden leidde tot pabo’s met relatief veel ‘witte havo-meisje’, aldus Frank Sengers, projectleider van het doorstroomprogramma in Den Haag.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids