Normal_geld__euro

Schoolreisjes en sinterklaasvieringen op de basisschool worden steeds duurder voor ouders. Ruim tien jaar geleden betaalden ouders nog gemiddeld 38 euro per kind als vrijwillige ouderbijdrage. Tegenwoordig is dat bedrag opgeschroefd naar 61 euro. Dat meldt Trouw.

Voor extra activiteiten die een school organiseert mag ouders om een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Dat geld wordt door scholen soms tevens gebruikt voor het aanschaffen van consumpties tijdens ouderavonden. Dat ouders die bijdrage niet verplicht te hoeven betalen, is echter niet altijd even duidelijk. De afgelopen weken ontstonden er op twee basisscholen nog misstanden.

Niet alleen scholen zijn soms niet op de hoogte van de precieze regels, ook veel ouders zijn onwetend over het feit dat ze een keuze hebben, zo stelt Peter Hulsen van Ouders en Onderwijs. Bovendien weten niet alle ouders van het bestaan van eventuele fondsen die kunnen helpen wanneer ze niet genoeg geld hebben voor de bijdrage.

De cijfers over de ouderbijdrage werden door Trouw opgevraagd bij het CBS. Uit die cijfers blijkt daarnaast dat er grote verschillen zitten in de hoogte van de bijdrage. Gaat het op de ene school om een kleine bijdrage, zo kan een andere school zomaar honderden euro’s vragen. Ook worden niet altijd alle activiteiten van scholen van de ouderbijdrage betaald.

De PO-Raad is geen voorstander van de ouderbijdrage en ziet het liefst dat er een einde aan komt. Volgens een woordvoerder zouden scholen genoeg moeten hebben aan het geld dat zij van de overheid krijgen om activiteiten te organiseren. Wanneer er sprake is van een goede bekostiging vanuit de overheid, dan zou de ouderbijdrage niet meer steeds omhoog moeten gaan, aldus de woordvoerder.

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een maximum bedrag ingesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage om ervoor te zorgen elk kind gelijke kansen krijgt. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids