Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Vanaf maandag 8 januari is PO in actie formeel een vakbond geworden. Pas als de huidige onderwijsvakbonden “zichzelf opnieuw weten uit te vinden, opnieuw een brug weten te slaan naar de beroepsgroep en samengaan in één enkele vakbond’ zal PO in actie de stekker uit “zijn vakbondsbestaan” trekken. Dit schrijft PO in actie in een brief op Twitter.

PO in actie maakt in totaal 1 fte vrij om de cao-onderhandelingen in te gaan. Zo willen ze onder andere live in gesprek met collega’s. “Alleen zo maken we samen een cao die op draagvlak kan rekenen en het lerarenberoep toekomstbestendig maakt.” Die cao moet volgens PO in actie modern en professioneel zijn en daarnaast leesbaar en hanteerbaar, met veel minder bladzijden. Via social media zal de achterban op de hoogte worden gehouden en betrokken worden.
 
PO in actie wil voor de zomer een structurele investering van 1,4 miljoen euro extra van het kabinet. Daarnaast wil de actiegroep dat alle onderwijsbonden fuseren en zichzelf moderniseren. “Lukt dit niet, dan is dit slechts het begin”.
 
Hoe een en ander vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids