Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Onlangs hebben de partijen van het PO-front opnieuw een onsuccesvol gesprek gehad met minister Arie Slob. De PO-raad is ondertussen ook bezig met het voorbereiden van vervolgacties in het nieuwe jaar, om de noodzaak van meer investeringen in de sector te blijven benadrukken. Hier zal de PO-Raad nog wel een ledenpeiling over houden in het begin van 2018. Dit meldt de PO Raad. 

De nieuwste gesprekken met minister Slob waren weliswaar in prettige sfeer verlopen, de minister wilde nog steeds van geen wijken weten. Hij heeft wel aan het PO-front gevraagd om te bedenken hoe de middelen die de komende jaren wel beschikbaar zijn gebruikt kunnen worden om de werkdruk te verminderen en het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Het PO-front waarschuwt voor het oplopende lerarentekort en de noodzaak om de arbeidsvoorwaarden in deze sector te verbeteren. Zij blijft dus bij haar standpunt dat een investering van 1,4 miljard euro nodig is voor een eerlijker salaris en lagere werkdruk. Als het kabinet niet over de brug komt, dan wil het PO-front haar acties vanaf eind januari gaan hervatten. Voor het zover is, nemen de leden van het front wel hun verantwoordelijkheid. Zo is er begonnen met de voorbereidende gesprekken over een nieuwe cao, waarmee ervoor gezorgd kan worden dat het extra geld dat beschikbaar komt zo snel mogelijk wordt ingezet voor leraren en teams.


Door: Redactie Nationale Onderwijsgids