Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Welbevinden als thema binnen de Gezonde School is een geliefd thema bij scholen. Het is ook een thema waar scholen vaak veel op doen: Het pedagogisch klimaat is voor scholen immers hun core-business. Verschillende scholen vragen ondersteuning aan de Gezonde School-adviseurs om mee te denken over een effectieve integrale aanpak die past bij de pedagogische visie van de school. Een beleid met draagvlak. Een integrale aanpak kan op heel veel verschillende manieren worden vormgegeven. Juist daarom hebben scholen vaak behoefte aan meer inzicht in en voorbeelden van geslaagde werkwijzen. Meer verdieping op het thema vindt daarom komende jaren plaats via een landelijk ondersteunend programma binnen de Gezonde School. Dit meldt Gezonde School.

Met scholen en Gezonde School-adviseurs ontwikkelen we nieuwe ondersteuningsmiddelen en evalueren we huidige methodes en middelen om het algemene welbevinden van leerlingen en medewerkers in het primair onderwijs te bevorderen. In 2018 is het goede voornemen dit thema om dat vaker onder de aandacht te brengen, mooie voorbeelden te delen en opbrengsten via de Gezonde School-website te presenteren.

Joline van Lier is Gezonde School-adviseur en heeft veel ervaring met het thema Welbevinden. Ze motiveert niet alleen scholen, ouders en kinderen voor de integrale aanpak, maar betrekt veel meer partijen. Het gaat echt om samenwerken, met de gemeente, andere zorginstellingen en lokale initiatieven. Ze merkt dat er behoefte aan zo’n aanpak is. En behoefte aan gedegen ondersteuning door een Gezonde School-adviseur van een regionale GGD.

Dat 'Welbevinden werkt'  gaat Joline laten zien aan verschillende betrokkenen en beleidsmedewerkers van directie Jeugd van het ministerie van volksgezondheid tijdens een werkbezoek aan de Parkschool en het Stanislascollege Krakeelpolderweg in Delft. Hierbij worden ook gemeente Delft en betrokken uitvoeringspartners betrokken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids