Normal_kind_techniek_tablet_digitaal

In oktober ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel voor het pseudonimiseren van leerlinggegevens. Pesudonimisering moet ervoor zorgen dat de privacy van leerlingen niet in het geding komt bij het gebruik van digitale leermiddelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nu een advies uitgebracht over pseudonimisering en vraagt het ministerie van onderwijs het wetsvoorstel pas in te dienen wanneer daarin met het advies van de AP rekening is gehouden. Dit meldt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via het project Nummervoorziening worden scholen geholpen de privacy en beveiliging rond digitaal leermateriaal aantoonbaar veilig te regelen. Aan het persoonsgebonden nummer (PGN) van een leerling wordt een pseudoniem gekoppeld. Zo kunnen leerlingen vervolgens gebruik maken digitale leermiddelen en toetsen maken zonder dat de uitgewisselde gegevens direct te herleiden zijn naar de leerling zelf.

De AP heeft verscheidene adviezen. Zo wil de organisatie graag dat in het wetsvoorstel een motivatie wordt opgenomen voor het gebruik van pseudoniemen en een toelichting door wie, wanneer en hoe pseudoniemen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Lees hier de brief met het volledige advies van de Autoriteit Persoonsgegevens aan het ministerie van onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids