Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Er zijn enkele wijzigingen in de regelgeving voor de eindtoetsing op de basisschool. Zo is de IQ-grens voor ontheffing verhoogd naar 75, is er een nieuwe adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ en zullen de eindtoetsen vanaf 2018 een gezamenlijke set van ankeropgaven bevatten. Dit meldt Rijksoverheid.

In de ontheffingsgronden is beschreven welke leerlingen niet vallen onder de verplichting tot het maken van een eindtoets. In deze beleidsregel wordt aangegeven dat dit onder andere geldt voor leerlingen met een IQ lager dan 70. Dit is gewijzigd in een IQ van 75.
 
Vanaf schooljaar 2017/2018 zullen de eindtoetsen de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ bevatten. De eindtoetsen moeten namelijk voor alle leerlingen die een eindtoets moeten maken, leiden tot een passend toetsadvies. Dit advies is het laagste advies dat de eindtoets geeft; om die reden geldt de verplichte heroverweging in dit geval niet. Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies PrO heeft gekregen en op de eindtoets het advies PrO/ vmbo-bb haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool niet tot een heroverweging van het schooladvies. 
 
Om ervoor te zorgen dat alle eindtoetsen qua niveau onderling voldoende vergelijkbaar zijn, zullen de eindtoetsen vanaf 2018 een gezamenlijke set van ankeropgaven bevatten. Deze gezamenlijke set van opgaven (een anker) stelt de toetsaanbieders in staat om hun eindtoets op een eenduidige en gelijke manier te normeren. Dit anker zorgt bovendien voor een gelijke normering over meer jaren. Het is immers cruciaal dat het voor leerlingen en scholen niet uitmaakt welke eindtoets wordt afgenomen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids