Normal_schoolplein_gooise_daltonschool

Basisscholen in het hele land hebben de laatste jaren te maken gehad met een steeds kleiner wordend leerlingenaantal. Deze dalende lijn lijkt nu langzaam tot stilstand te komen. Het voortgezet onderwijs heeft nog wel een aantal jaren te maken met minder leerlingen. Dat meldt Verus.

Om tot deze conclusie te komen ontwikkelde Verus in samenwerking met Agel Adviseurs een openbare webviewer, waarin gegevens van 2012 tot 2017 zijn opgenomen plus de verwachte gegevens voor de periode 2017-2022. De krimp die de afgelopen vijf jaar gold, was met name te merken op basisscholen buiten de randstad. In sommige gemeenten nam het aantal leerlingen zelfs met meer dan 10 procent af.
Gelukkig lijkt de krimp grotendeels voorbij, waardoor de daling - vooral in grotere plaatsen - stagneert. Sommige gemeenten in Groningen, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland hebben voorlopig nog wel te maken met een krimp van 10 procent of meer.

Dat deze krimp in het basisonderwijs door werkt in het voortgezet onderwijs, is logisch te verklaren. Oost-Groningen, Zuidoost Friesland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben al te maken met een afnemend aantal leerlingen. Voor middelbare scholen in grote delen van het noorden en (zuid)oosten van het land moet de krimp van meer dan 10 procent nog komen. Het leerlingenaantal stijgt naar verwachting alleen nog in de (grootste) stedelijke gebieden.

De onderwijsviewer werd deze week door Verus gelanceerd. De (verwachte) ontwikkeling van de basisgeneraties, zowel voor basis- als voortgezet onderwijs, zijn daarbij letterlijk in kaart gebracht. Voor het basisonderwijs bestaat de basisgeneratie uit alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, plus een derde van de 12-jarigen. De basisgeneratie voor het voortgezet onderwijs bestaat uit alle kinderen van 12 en 13 jaar gedeeld door 2. Op de kaart is per gemeente te zien hoe de afgelopen en toekomstige ontwikkeling eruit ziet. Die data konden in beeld worden gebracht op basis van gepubliceerde gemeentelijke bevolkingsgegevens (ABF Research/CBS). De online kaart is te bekijken op de website van Verus.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids