Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

16 schoolbesturen van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio Kampen ondertekenen op donderdag 21 september samen met de gemeente Kampen het convenant jeugdhulp en passend onderwijs. Hierin staan hernieuwde afspraken over de samenwerking en uitvoering van hulp aan leerlingen in en buiten de school. De overeenkomst werd ook al in 2015 gesloten, maar wordt nu verlengd en verbeterd. Dat meldt Streeknieuws.

Kinderen moeten op school alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Indien een kind problemen heeft, is dat door leerkrachten goed te zien aan de ontwikkeling en prestaties van een kind. Een leerkracht of de school kan echter niet altijd zelf alle problemen oplossen. Dankzij de overeenkomst tussen de scholen en de gemeente Kampen kan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden ingeschakeld voor hulp.

De gemeente Kampen maakt het mogelijk voor het CJG om schoolmaatschappelijk werkers op scholen in te zetten. Omdat inmiddels alle deelnemende scholen hiervan gebruikmaken, zijn de schoolmaatschappelijk werkers onderdeel geworden van de interne zorgstructuur, waarin professionals, ouders en leerlingen elkaar ontmoeten en overleggen welke hulp er nodig is.

Toen Passend Onderwijs en gemeentelijke Jeugdhulp in 2015 zijn intrede deden, zijn de afspraken voor samenwerking voor het eerst op papier gezet en uitgevoerd. De afspraken van twee jaar geleden over de kinderen die binnen en buiten de school ondersteuning en zorg nodig hebben zijn dit jaar geëvalueerd en bijgesteld waar dat noodzakelijk was. Het verwijzen van kinderen naar eventuele ondersteuning is in de nieuwe overeenkomst verbeterd. De vernieuwde samenwerking geldt voor de komende vier jaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids