Normal_kind

Zondag 22 oktober aanstaande is het Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze dag georganiseerd om de aandacht te vestigen op de zeventig miljoen mensen op de wereld die stotteren. Dit jaar staan bij de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) de basisschoolkinderen die stotteren centraal. Er zijn tips voor ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, zodat de kinderen zich gedurende hun schoolcarrière ondanks het stotteren volwaardig kunnen ontwikkelen. Dat meldt de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes.

Stotteren bij kinderen begint meestal als ze tussen twee en vijf jaar oud zijn. Soms houdt het stotteren enige weken aan, soms kan het jaren duren voordat een kind vloeiend spreekt. Ongeveer 1 procent van de kinderen blijft in meer of mindere mate last houden van stotteren.

De ouders van basisschoolkinderen die stotteren hebben een belangrijke taak bij de begeleiding. Zij zijn immers de constante factor in het leven van hun kind. Alle anderen: leerkrachten, buren, sportleraren en familie hebben doorgaans een vluchtigere band met een kind en kunnen de problemen die door het stotteren ontstaan moeilijker op waarde schatten. De NFS wil ouders van kinderen die stotteren ondersteunen bij hun taak om de omgeving te informeren over stotteren; hoe om te gaan met pesten, leestoetsen waarbij het tempo het resultaat bepaalt, spreekbeurten en praten over stotteren.

De tips zijn bedoeld om de spanning bij het kind dat stottert te verminderen, hulp te bieden en begrip te kweken in de omgeving van het kind. “Wat je hoort van het stotteren is het topje van de ijsberg. De spanning, frustratie en spreekangst zitten vaak in het kind en zijn meestal niet zichtbaar,” zegt Marinda Hall. Als ouder van een basisschoolkind dat stottert kent zij de problemen uit de eerste hand en schreef zij de tips voor de NFS. “Als ouder heb je de antennes om de onderliggende problemen bij je kind dat stottert te herkennen. Je bent de aangewezen persoon om een ondersteunend netwerk van mensen uit de directe omgeving van het kind op te bouwen.”

De NFS is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ondersteunt de campagne op Wereldstotterdag. De NFS heeft in de afgelopen jaren veel bereikt met goede voorlichting over stotteren, maar het is nog zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen op de juiste manier een basisschoolkind benadert. De tips die de federatie hierbij aanbiedt, vormen een nieuwe stap naar het begrijpen en accepteren van kinderen met een stotterprobleem. De tips zijn te vinden op de website www.stotteren.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids