Normal_normal_kind_bak_geld

Een schoolreisje is voor kinderen uit gezinnen met weinig geld niet altijd weggelegd. Voor deze kinderen start de gemeente een noodfonds. Zo’n 600 kinderen kunnen dankzij dit fonds mee op schoolreisje. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Met dit noodfonds worden ouders die de vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten als schoolreisjes niet kunnen betalen, tegemoetgekomen. De vrijwillige ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar bij niet verplichte activiteiten mogen scholen kinderen weigeren om mee te doen.
 
Amsterdam stelt 20.000 euro beschikbaar aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA), die het noodfonds gaat beheren. Zo’n 600 kinderen kunnen dankzij dit fonds mee op schoolreisje. 
 
Het noodfonds is een aanvulling op de al bestaande ondersteuning. Ouders met een laag inkomen komen in aanmerking voor de Scholierenvergoeding. Deze vergoeding zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld toch gewoon mee kunnen doen. Ook de kosten voor schoolreisjes kunnen uit deze vergoeding worden betaald. Toch kan het voorkomen dat, ondanks deze regelingen, ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen. De school kan in dat geval een aanvraag doen bij het FBNA, die uiteindelijk beslist over de toekenning hiervan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids