Logo_kind_meisje_verdrietig_bang_alleen_armoede

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet en omgekeerd dat mensen die arm zijn hun mensenrechten niet kunnen realiseren. Denk aan het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. Het College vraagt de overheid dan ook om een brede beleidsvisie en nationaal programma te ontwikkelen voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben problemen met hun gezondheid en zijn minder maatschappelijk en politiek betrokken. Ook krijgen kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een lager schooladvies. En hoewel werk nog steeds een belangrijke inkomensbron is, blijkt dat het hebben van betaald werk geen garantie is om niet in armoede terecht te komen of er juist uit te komen.

Vanuit de overheid is een beleidsvisie en nationaal programma nodig om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. In dit programma moet in ieder geval aandacht zijn voor het recht op een behoorlijke levensstandaard, gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting. Verder is het belangrijk dat de overheid samenwerkt met gemeenten, belangenorganisaties en mensen in armoede, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Eerder deze week werd bekend dat Nederland opnieuw gezakt is op de internationale ranglijst voor kinderrechten. Vorig jaar verloor Nederland al haar plek in de top tien (van plaats 2 zakte Nederland naar plaats 13) omdat door de invoering van de decentralisatie minder kinderen toegang hebben tot jeugdzorg en een groot aantal kinderen in armoede leeft. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert ziet het als een belangrijke taak van het nieuwe kabinet om te voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat.

De rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten staat op de website van het College: www.mensenrechten.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids