Normal_klas_lokaal_leeg_school_stoelen_tafels

Het lerarentekort in het basisonderwijs is groot. Met name de vraag naar invalleerkrachten is groot. De Nijmeegse scholengroep Conexus heeft hiervoor een oplossing gevonden door ouders van leerlingen te vragen om voor de klas te staan. Dat meldt het AD.

Als vervanging nodig is van een vaste leerkracht, mag een ouder die bevoegd is de lessen overnemen in de klas. Ouders zonder bevoegdheid kunnen worden ingezet als vrijwilliger om ervoor te zorgen dat de leerlingen kunnen worden opgevangen als daar niemand voor gevonden kan worden.

Door de magere aanwas van nieuwe pabo-studenten is er nu in het hele land al een tekort van ruim duizend leerkrachten. Het ministerie van Onderwijs schat dat dit aantal in 2025 op 10.000 zou kunnen liggen. De roep om ouders voor de klas te zetten, is dus een oplossing die voortkomt uit noodzaak. De bijzondere vraag is de afgelopen dagen door Toine Janssen, bestuurder van de Nijmeegse scholengroep, per brief aan de ouders gesteld. Volgens hem is de oproep tevens een soort waarschuwing aan ouders wat betreft de de krappe beschikbaarheid van een juf of meester. Dit schooljaar zijn kinderen van verschillende scholen bijvoorbeeld al enkele keren naar huis gestuurd, zegt Janssen.

Voor ouders die kunnen worden ingezet als vrijwillige oppas, is Conexus nog bezig met de organisatie. Er is bijvoorbeeld nog niet bekend aan wat voor eisen zij moeten voldoen. Volgens een woordvoerder van de AOb zou die opvang professioneel geregeld moeten worden, vanwege de complexe populatie leerlingen. Janssen hoopt daarnaast dat bevoegde ouders zich melden die behoren tot de groep stille arbeidsreserve. De bestuurder benadrukt echter dat er op de scholen eerst alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat ouders de taak van leerkracht op zich moeten nemen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids