Logo_logo_gezonde_school

De onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL), is erin geslaagd om scholen te stimuleren en ondersteunen bij de ontwikkeling van een Gezonde School-beleid. Tot deze conclusie komt het Mulier Instituut in het vierde monitorrapport over de SBGL-agenda. Dit meldt Gezonde School.

De onderwijsagenda SBGL is een meerjarenproject dat in samenwerking tussen de drie onderwijsraden (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad), GGD GHOR en RIVM/CGL is uitgevoerd. Van 2012 tot en met 2016 stimuleerden de onderwijsraden schoolbesturen en directies om werk te maken van een gezonde leeromgeving en daarbij nauw samen te werken met landelijke en regionale partners.

De gebundelde en gecoördineerde aanpak van de onderwijsagenda SBGL heeft duidelijk resultaat gehad. De onderwijsagenda SBGL wist in samenwerking met partners veel scholen te bereiken en dit leverde een grote respons op. In totaal zijn 3948 aanvragen voor ondersteuning toegekend waarmee de aandacht voor een gezonde leeromgeving van leerlingen en studenten is gestimuleerd.

Bovendien heeft de onderwijsagenda SBGL sterk bijgedragen dat scholen niet meer door een rij afzonderlijke instanties worden benaderd rond een veelheid aan thema’s voor gezondheidsbevordering, maar dat dit gebeurt via een gecoördineerd aanbod. Dit aanbod op maat geeft scholen de ruimte om op basis van eigen prioriteiten invulling te geven aan gezondheidsbevordering op school. Door een afgestemde vormgeving en gestroomlijnde communicatie is de Gezonde School voor veel scholen een herkenbaar merk geworden.

Ook in de komende vier jaar biedt de Gezonde School ondersteuning aan voor scholen die een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van hun leerlingen. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen maximaal 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning. Scholen die een Gezonde School willen worden, kunnen tot en met 5 mei 2017 ondersteuning aanvragen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids