Normal_curacao-921637_960_720

De Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland, opgesteld in 2011 om het onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, is afgelopen. De scholen en instellingen op de eilanden hebben ruim vijf jaar elk hun eigen verbetertraject doorlopen met als doel basiskwaliteit te bereiken. De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzocht hoe het ervoor staat met de scholen in Caribisch Nederland. 18 van de 36 scholen en instellingen (of afdelingen daarvan) hebben deze ambitieuze doelstelling bereikt. In 2013, toen de inspectie een eerste themarapportage opstelde en nog geen enkele school basiskwaliteit had, lag het zeker niet voor de hand dat dit door zoveel scholen zou worden behaald. Dit meldt Inspectie van het Onderwijs.

Naast de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is ook de financiële situatie van de meeste besturen verbeterd en stabieler geworden. Ofschoon er een aantal besturen onder aangepast financieel toezicht is geplaatst, zijn ook bij de meeste van deze besturen de vooruitzichten positief.

De belangrijkste factoren die aan dit resultaat hebben bijgedragen zijn gemotiveerde personeelsleden in de basisscholen, de inzet van de schoolcoaches primair onderwijs en de bestuurscoach en de veelal door de scholen zelf georganiseerde scholingen om de deskundigheid te vergroten. Nog niet alle scholen en instellingen hebben basiskwaliteit. Factoren die hierbij een rol spelen, liggen vooral op het vlak van de aansturing.

De inspectie blijft als toezichthouder de ontwikkeling van het onderwijs nauwgezet volgen. Ze is ingenomen met de behaalde successen en heeft er vertrouwen in dat ook de instellingen die nog geen basiskwaliteit hebben, deze binnen afzienbare tijd zullen bereiken.

Tegelijkertijd is het reëel om de aanzienlijke kwetsbaarheid van het onderwijs op de eilanden onder ogen te blijven zien en te waken voor stagnatie of terugval. De inspectie pleit daarom onder meer voor blijvende ondersteuning van scholen en specifieke aandacht voor kwetsbare leerlingen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids