Logo_download__1_

Van 20 tot en met 24 maart 2017 vindt op basisscholen in heel Nederland weer de Week van de Lentekriebels plaats. In deze twaalfde editie staat ‘respect’ centraal. Gedurende de projectweek leren de kinderen van groep 1 tot en met 8 over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. Dit meldt Rutgers. 

Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan bewust te maken van hun eigen wensen en grenzen en hen met de juiste kennis en vaardigheden te begeleiden bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Als kinderen beter zijn voorbereid op de puberteit, relaties en seksualiteit, maken zij op latere leeftijd bewuste, weloverwogen en veilige keuzes. Tijdens de Week van de Lentekriebels gaat het over onder meer over kriebels in je buik, vriendschap, weerbaarheid, respect voor een ander en waar baby’s vandaan komen. Dat gebeurt op een manier die bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen past en aansluit bij hun relationele en seksuele ontwikkeling.
 
In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 in de kerndoelen opgenomen voor het primair en voortgezet onderwijs. Nederlandse scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven. Het is belangrijk om als school te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. Tijdens de Week van de Lentekriebels kunnen leerkrachten gebruik maken van het de nieuwe digitale lesmethode ´Kriebels in je buik’ (voorheen lespakket Relaties & Seksualiteit) van Rutgers.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids