Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Er zijn tot nu toe zo’n 140 klachten binnengekomen van ouders over het schooladvies voor hun kind in groep 8. De meeste klachten die de Inspectie van het onderwijs en het informatiepunt Ouders & Onderwijs binnenkregen, speelden op het gebied van het dubbele schooladvies en de scores van de Citotoets. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Ouders klaagden onder andere dat basisscholen geen dubbel schooladvies willen geven, zoals vmbo/havo. Basisscholen volgen daarin de middelbare scholen, die liever leerlingen met een eenduidig advies plaatsen. 
 
Daarnaast vinden sommige ouders dat de basisschool te veel nadruk legt op de uitslagen van de Citotoetsen in plaats van de ontwikkeling van de leerling als geheel. Ook vinden sommige ouders het oneerlijk dat de school alleen het resultaat van de laatste Citotoets meeweegt in de beoordeling. Dat is ongunstig voor kinderen die net op die toets lager hebben gescoord dan op andere Citotoetsen. 
 
Ook waren er klachten van ouders wiens kind een lager schooladvies kreeg dan de eerder gemaakte toetsen suggereerden. Sommige ouders vermoeden dat hun buitenlandse afkomst hierbij meespeelt. Voor die leerlingen voor wie het toetsresultaat ten minste een halve schoolsoort hoger ligt dan het oorspronkelijke schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Op basis van een eigen professionele afweging en bij voorkeur in overleg met ouders kan de basisschool vervolgens besluiten om het schooladvies daadwerkelijk naar boven toe bij te stellen. Dit gebeurt slechts in 20 procent van de gevallen.
 
In vergelijking met vorig jaar is het aantal klachten relatief laag. De eindtoets moet echter nog gemaakt worden, waarna de schooladviezen nog aangepast kunnen worden. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids