Normal_rekenen_onderneming_balans_economie

Kennisnet en SLO hebben de Proeftuin Rekenen ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De proeftuin is een experimentele leeromgeving waarin de mogelijkheden worden beproefd die ontstaan als je leermaterialen verbindt aan leerdoelen. Zij zoeken hiervoor basisscholen die bereid zijn mee te doen aan een pilot. Dit meldt Kennisnet.

Kennisnet en SLO willen onderzoeken welke meerwaarde de Proeftuin Rekenen scholen biedt voor het onderwijs. De methode probeert aan te sluiten bij het eigen leerproces van de leerling. In de pilot wordt gekeken of de methode leraren hierin genoeg handvatten geeft. De proeftuin moet ervoor zorgen dat de leraar makkelijk aanvullend leermateriaal vindt dat past bij een leerdoel van de leerling en wat gericht ingrijpen in het leerproces mogelijk maakt. 
 
Aan de pilot kunnen maximaal 10 basisscholen meedoen die met hun groepen 7 of 8 de Proeftuin Rekenen 1 tot 6 maand(en) willen gebruiken in de lespraktijk. De pilots vinden plaats van eind februari tot eind juli 2017 en worden begeleid door een persoonlijke schoolbegeleider, die uitleg en demonstratie geeft. Tevens observeert hij en doet een nulmeting en een eindmeting. Scholen hoeven daar zelf niets in te doen.
 
Aanmelden voor de pilot kan via het aanmeldformulier van Kennisnet. Voor vragen kan gemaild worden naar support@kennisnet.nl of gebeld worden met  0800 321 22 33.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids