Normal_klaslokaal__leeg__vrij__schoolverlater

Er wordt op belangrijke punten op een pedagogische wijze lesgegeven bij Dar al-Hudaa, het educatieve onderdeel van de alFitrah moskee in Utrecht. Anderzijds wordt benadrukt dat de leerlingen hun islamitische identiteit en alle bijbehorende gedragsregels volgens de aan het salafisme verwante opvatting van Dar al-Hudaa dienen te behouden, ook als deze botsen met de gangbare normen en waarden in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Dat meldt Verwey-Jonker Instituut.

Kinderen worden bij Dar al-Hudaa aangemoedigd zich te ontwikkelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en ook om zich niet in te laten met geweld, zich netjes te gedragen en eenieder te respecteren. Maar uit het onderzoek blijken er ook een aantal kanttekeningen te zijn. Zo krijgen de leerlingen in de lessen geen echte ruimte voor een open dialoog en kritische reflectie op de aangereikte lesstof. De ruimte om zelfstandig en afwijkende keuzes te maken kan daarmee onder druk komen te staan.

Eind 2015 bereikten de gemeente signalen vanuit professionals en media over een gebrek aan openheid bij de stichting alFitrah en de mogelijke beïnvloeding van leef- en denkwijzen van kinderen die les krijgen binnen de moskee. De burgemeester is daarop in gesprek gegaan met de stichting alFitrah en op basis van dat contact zijn afspraken gemaakt over het bieden van toegang en over de manier waarop de stichting gaat aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken.

Als onderdeel van deze afspraken heeft de gemeente het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de pedagogische kwaliteit van de door Dar al-Hudaa verzorgde lessen voor kinderen. De formulering van de onderzoeksopdracht aan het Verwey-Jonker Instituut heeft vorm gekregen in samenwerking met het ministerie van SZW. Er is binnen het onderzoek gekeken naar de achtergronden, doelen, inhoud en het pedagogisch-didactische klimaat van de lessen. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de relatie die wordt gelegd met ouders en de verbindingen met andere partijen die belangrijk zijn rondom de kinderen in de ‘pedagogische civil society’, met name de basisschool.

Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids