Normal_tablet__tabletonderwijs__ipad__ipadschool__po__so__vo

Kennisnet, ict-dienstverlener voor het onderwijs, vestigt in de maand oktober de aandacht op privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs. De organisatie wil scholen alert maken op het beschermen van persoonsgegevens van leerlingenbij het gebruik van digitale leermiddelen. Kennisnet organiseert diverse werksessies waarin de deelnemers leren hoe zij de digitale beveiliging op school het beste kunnen organiseren. Dit meldt Kennisnet.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij omgaan met leerlinggegevens en het bewaken van de privacy. Door de toenemende digitalisering van het onderwijs is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van leerlingen des te belangrijker geworden. Kennisnet wil scholen ondersteunen in het goed regelen van de privacy en organiseert daarom de themamaand. De maand sluit aan bij de landelijke campagne Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity.

Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs komen er vanaf oktober online workshops beschikbaar over informatiebeveiliging (IBP). Deelnemers leren aan de hand van voorbeelden en templates hoe zij de beveiliging zo kunnen organiseren dat zij goed zijn voorbereid op de toekomst. Voor het mbo komt er een nieuwe versie van het zogenoemde ‘framework IBP’ uit; een uitgebreide set van richtlijnen, procedures en checks voor veiligheid en privacy. Daarnaast wordt er een game gelanceerd die de alertheid rond informatiebeveiliging moet vergroten.

Op 7 oktober organiseert Kennisnet in Ede de werkconferentie Informatiebeveiliging en Privacy, in samenwerking met de PO-Raad en de VO-Raad. Alex Commandeur, hoofd Toezicht Publieke sector van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal dan spreken over de meldplicht die scholen hebben wanneer er sprake blijkt van een datalek en over de relatie tussen digitale leermiddelen en de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het programma en aanmelden via www.kennisnet.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids