Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Nu de scholen weer beginnen, spreekt UNICEF haar zorg uit dat 263 miljoen kinderen geen toegang hebben tot onderwijs. Eén op de vier van deze kinderen woont in conflictgebied. Andere redenen om niet naar school te gaan zijn armoede en ongelijkheid. Daarnaast is er een grote groep kinderen – 250 miljoen van de in totaal 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd – die onderwijs van dermate belabberde kwaliteit volgen, dat ze niet leren lezen of schrijven. Dat blijkt uit recente cijfers van UNICEF. Dat melden UNICEF en Algemeen Dagblad.

Kinderen die vluchtten uit landen als Syrië, Afghanistan of Eritrea moeten vaak lang wachten voordat ze naar school mogen in Nederland. Zijn ongewild 'thuiszitters', ver van huis in de noodopvang. Anderen krijgen onderwijs onder hun niveau en vaak moeten ze het zonder computer en internet stellen. Veel asielzoekerscentra hebben een eigen school waar nieuwkomers kunnen wennen en Nederlands kunnen leren. Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland, benadrukt dat het essentieel is dat deze kinderen zo snel mogelijk doorstromen naar regulier onderwijs op hun eigen niveau. In de taalklas is de voertaal tussen leerlingen onderling vaak Arabisch en dat vertraagt de Nederlandse taalontwikkeling. Het onderwijsniveau is er bovendien lager, omdat er steeds weer nieuwe leerlingen bijkomen.

UNICEF Nederland begint vandaag een campagne om aandacht te vragen voor het belang van onderwijs. “Nu in deze weken de Nederlandse kinderen weer naar school gaan, zijn we blij voor hen en voor hun ouders dat dit mogelijk is”, aldus Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland . “Dezelfde vanzelfsprekendheid wensen we kinderen wereldwijd toe.”

Wereldwijd is afgesproken dat in 2030 alle kinderen basis- en voortgezet onderwijs krijgen. “Ondanks grote vooruitgang is dat doel nog ver weg”, zegt Wijbrandi. “Met hernieuwde inzet van donateurs en overheden hopen we dat in 2030 elk kind kan zeggen 'wij gaan weer naar school'.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids