Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Onder ouders van leerlingen op de basisschool is de behoefte naar flexibele lestijden en schoolvakanties groot. Ook veel scholen hebben wel oren naar het loslaten van de traditionele onderwijsroosters. Onlangs is een experiment met flexibele onderwijstijden op een aantal pilotscholen verlengd. Veel scholen weten echter niet dat er binnen de huidige wetgeving al veel mogelijk is. Vereniging Ikook (Ieder kind optimale ontwikkelkansen) komt in actie om basisscholen op de mogelijkheden te wijzen. Dit meldt AD.

In 2011 startte het experiment waarbij een aantal scholen hun lestijden mochten aanpassen aan de wensen van de ouders. Zolang de leerlingen maar de vereiste 940 uur les krijgen, mogen de scholen de keuze voor de vakantieweken aan de ouders overlaten. Het experiment is onlangs met nog eens vier jaar verlengd om beter te kunnen beoordelen of flexiblisering binnen het gehele basisonderwijs toepasbaar is. Veel basisscholen hadden graag meegedraaid in de pilot, weet Vereniging Ikook, maar visten achter het net.

De vereniging wil deze en andere scholen benaderen om hen erop te wijzen dat er binnen de wet al ruimte is voor flexibiliteit. Zo mogen scholen ouders nu al drie weken schoolvakantie naar keuze bieden, maar veel scholen maken daar geen gebruik van. Ook wil Ikook een handreiking samenstellen voor scholen waarin staat wat scholen moeten doen om te flexibiliseren.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) waarschuwt echter dat er ook nadelen kleven aan flexibele onderwijstijden. Scholen moeten dan vijftig weken per jaar open zijn. Dat betekent dat docenten vaker ingezet moeten worden. Ook is er meer maatwerk nodig in de manier van lesgeven. Veel scholen zijn al bezig met 'gepersonaliseerd leren', zegt voorzitter Petra van Haren van de AVS, maar niet op de manier die past binnen flexibele onderwijstijden.

De flexibiliseringspilot loopt nog tot 2018. Dan zal de Onderwijsinspectie bekijken hoe scholen zich hebben ontwikkeld. Volgens de inspectie verloopt het experiment op lang niet alle scholen goed omdat veel scholen niet goed waren voorbereid op de nieuwe werkwijze. Afhankelijk van de resultaten in 2018 bepaalt het ministerie van Onderwijs of de proef doorgaat of dat de flexibilisering structureel in het basisonderwijs wordt ingevoerd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids