Normal_computer__internet__kinderen__digitaal

In vergelijking met inwoners van andere EU-landen kunnen Nederlanders goed overweg met computer en internet. Ruim vier op de tien hebben meer dan basisvaardigheden op dit gebied. Dit meldt CBS, op basis van een enquête over ict-gebruik.

Samen met Luxemburg, Denemarken en Finland behoort Nederland tot de EU-landen waarvan de inwoners relatief veel ict-vaardigheden hebben. Het leeuwendeel van de Nederlanders van 12 jaar of ouder bezit ICT-vaardigheden op minimaal basisniveau: in 2015 had ongeveer 30 procent basisvaardigheden en 40 procent meer dan basisvaardigheden in de omgang met computer en internet. Ruim 20 procent had weinig of geen vaardigheden en 10 procent had recent geen internet gebruikt.

Wat mensen kunnen met ict verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Zo is het percentage met meer dan basisvaardigheden onder jongeren ruim zes keer zo groot als bij ouderen, en bij hoogopgeleiden bijna drie keer zo groot als onder laagopgeleiden. Tussen mannen en vrouwen zijn de verschillen veel kleiner.

De meeste Nederlanders kunnen goed overweg met informatie en communicatie op internet. Op het gebied van software is dat echter minder: krap de helft beschikte in 2015 over meer dan basisvaardigheden. Een op de vijf had helemaal geen vaardigheden in de omgang met software. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van programma’s voor tekstverwerking of het maken van presentaties.
 
Onderwijs2032, het platform dat nadenkt over wat belangrijk is voor het toekomstige onderwijs in Nederland, hecht veel belang aan digitale vaardigheden. Het platform noemt het leren omgaan met computers en social media als een van de basisbeginselen van het onderwijs, naast taal en rekenen en maatschappelijke en sociale vaardigheden. Nederland doet daarom onder meer mee aan het CodePact, een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen om ervoor te zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd leren programmeren. Ook mediawijsheid staat hoog op de agenda, om kinderen al vroeg bewust te maken van de risico's van internet.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids