Normal_jongeren__telefoon__mobiel__communiceren__sms__whatsapp__puber__vo__po

Pesterijen op Facebook of het verspreiden van ongewenste foto's en video's via Whatsapp, kinderen beginnen er op steeds jongere leeftijd mee. Dit blijkt uit een enquête onder ruim vijfhonderd meesters en juffen door DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het Algemeen Dagblad. Uit de enquête blijkt ook dat docenten zich vaak machteloos voelen om het digitale pesten tegen te gaan. Dit meldt Algemeen Dagblad.

Pesten via social media gebeurt nog vooral door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Toch heeft ook bijna de helft van alle ondervraagde basisschoolleraren wel eens te maken gehad met cyberpesten. Facebook is het meest gebruikte sociale medium voor digitaal pesten door basisschoolkinderen, maar ook andere media zoals Whatsapp, Instagram en YouTube zijn populair. Leerlingen maken bijvoorbeeld een vals account aan op naam van het slachtoffer of verspreiden foto's die ze op een nare manier hebben bewerkt.

Kinderen beginnen steeds eerder met digitaal pesten. De jongste pesters zijn 8 of 9 jaar (groep 5), zo blijkt uit het onderzoek. Dit lijkt ermee te maken hebben dat de meeste kinderen op die leeftijd een mobiele telefoon krijgen van hun ouders en daarmee actiever worden op internet.

In de meeste gevallen gaat het om uitschelden, buitensluiten (door een klasgenoot uit de groeps-app te verwijderen bijvoorbeeld) of roddelen maar docenten melden ook incidenten waarbij er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel het doorsturen van naaktfoto's van leerlingen met name gebeurt in het voortgezet onderwijs zijn er ook incidenten bekend met leerlingen uit groep 8. Een opmerkelijke ontwikkeling, aldus Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders: “Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar op een basisschool”.

Download het volledige onderzoeksrapport 'Sociale veiligheid op school' voor meer informatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids