Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Acht basisscholen in Volendam gingen in de week van 4 juli van start met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein. Onder begeleiding van Jantje Beton, Instituut voor Milieueducatie (IVN) en de GGD gaan deze acht scholen de komende achttien maanden aan de slag om een nieuw schoolplein te realiseren, inclusief een lesplan en beheerplan. Ook willen ze een themacertificaat Gezonde School halen. Dat meldt Gezondeschool.nl.

Het initiatief voor de gezonde schoolpleinen in Volendam is genomen door de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV), die ook zorgdraagt voor de financiering van dit speciale Gezonde Schoolpleinenproject. Het Gezonde Schoolplein is een project van Gezonde School.

Hans van Rooijen, uitvoerend bestuurder SKOV: “De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) wil kinderen leuker, zinvoller en plezieriger laten buiten spelen en de mogelijkheid bieden om ook buiten les te krijgen. Daarom worden alle speelpleinen van de basisscholen in Volendam opnieuw ingericht met adviezen/medewerking van het project Gezonde Schoolpleinen. In overleg met de gemeente bekijken we of we aangrenzende grasvelden en speelpleinen ook bij de schoolpleinen kunnen betrekken en gaan we na in hoeverre kinderen uit de buurt na schooltijd gebruik kunnen maken van de schoolpleinen. Op die manier hoopt de SKOV voor alle kinderen in Volendam iets goeds te kunnen doen.”

“Een gezond schoolplein levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert,” zegt Miranda Verburg, projectleider Gezonde Schoolpleinen van Jantje Beton. “Kinderen beoordelen een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij staan dan ook centraal in dit project."

Het project Gezonde Schoolpleinen heeft de afgelopen twee jaar, in samenwerking met partners Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO al meer dan 70 scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs begeleid bij de realisatie van een Gezond Schoolplein.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids