Normal_leerlingen__kinderen__basisschool__po__huiswerk__afkijken__leren

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs liet vrijdag weten toch op zoek te gaan naar extra onderwijsgeld voor vluchtelingenkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde graag financiering voor twee jaar taalles in plaats van de toegezegde één jaar. Dit meldt NU.nl.

Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het met hen eens is dat taalontwikkeling niet binnen één jaar afgerond is. Bij de besluitvorming over de begroting kijkt Dekker hoe er extra geld vrijgemaakt kan worden voor een tweede jaar. Dekker wil daarnaast het taalonderwijs beter organiseren om meer te kunnen doen met het al beschikbare geld. Hij wil daarvoor samenwerken met de PO-Raad, de VO-Raad, LOWAN en de VNG.
 
Eerder bleef staatssecretaris Dekker bij zijn stelling dat slechts één jaar extra bekostiging voor vluchtelingenkinderen nodig was. Begin deze maand diende GroenLinks een motie in om in totaal twee jaar onderwijsgeld voor vluchtelingenkinderen op de basisschool te financieren. Een ruime meerderheid van de Kamer nam deze motie aan. 
 
© Nationale Onderwijsgids