Normal_rss_entry-45070

Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) hebben in Utrecht een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Ook heeft Dekker voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert aangesteld om de afspraken uit dit Pact aan te jagen. Dit melden ANP en Rijksoverheid.

In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder een passend aanbod, zo is de bedoeling. In het pact is vastgelegd dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen samen gaan afspreken wie de knoop mag gaan doorhakken over een onderwijsplek als een kind dreigt thuis te komen zitten. Nu vallen kinderen nog te vaak tussen wal en schip omdat er geen doorzettingsmacht is vastgelegd. Ook worden gemeenten opgeroepen om een helder stappenplan op te stellen om thuiszitters tegen te gaan. Preventie, samenwerken met de zorg en maatwerk voor kinderen moeten daar onder meer onderdeel van uitmaken. Daarnaast gaan gemeenten het aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet terugdringen.

In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. "Eén van de sleutels tot succes is goede communicatie met ouders", zegt Dekker. "Veel regio’s betrekken ouders al, maar nu staat het ook zwart op wit in de afspraken."
 
Voortaan zal er jaarlijks een Thuiszitterstop worden georganiseerd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de voortgang in de gaten te houden.