Normal_aardbeving_groningen

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Kamp van Economische Zaken, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs vandaag bekend. Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015 kwam eerder ruim 1,2 miljard euro beschikbaar.

Op verzoek van het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnventariseerd hoeveel middelen de komende jaren nodig zijn om schoolgebouwen niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig te maken. Bussemaker: “Het is van het grootste belang dat we gezamenlijk onze schouders onder de toekomst van Groningen zetten en zorgen voor schoolgebouwen waar leerlingen en studenten nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen volgen.”

Scholen in de regio hebben niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning maar kampen ook met de gevolgen van bevolkingskrimp en ontgroening. Uit de inventarisatie van de NCG komt naar voren dat 101 scholen bouwkundig versterkt moeten worden. In samenspraak met schoolbesturen, gemeenten, NAM en de ministeries van EZ en OCW wordt ingezet op het versterken van 41 scholen. Daarnaast worden zestig schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken. Hiervoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen, waar soms één school komt en in andere gevallen meerdere scholen samen gaan onder één nieuw dak.

Dekker: “Groningen staat niet voor één maar twee grote uitdagingen. Behalve met de aardbevingsschade heeft de regio ook te kampen met de gevolgen van krimp. Laten we daarom van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen.”

De kosten hiervan zijn 290,5 miljoen euro. Aangezien het scholenprogramma primair is ingegeven door de aardbevingsproblematiek, zal NAM 172,5 miljoen euro in het scholenprogramma investeren. De negen betrokken gemeenten dragen gezamenlijk 44,5 miljoen euro bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met betrekking tot oude gebouwen. Door het Rijk wordt 73,5 miljoen euro geïnvesteerd.

© Nationale Onderwijsgids