Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Ouders en leerkrachten hebben veel kritiek op het initatiefwetsvoorstel van de SP voor kleinere klassen in het basisonderwijs. Kamerlid Tjitske Siderius stelde voor een wettelijk maximum aantal leerlingen in te voeren van (op termijn) 23 leerlingen per docent. De internetconsultatie waarbij betrokkenen feedback konden geven op het voorstel is inmiddels gesloten. Er kwamen in totaal 360 reacties binnen. Uit deze reacties blijkt dat ouders en scholen veel bedenkingen hebben bij het voorstel. Dit meldt onderwijsvereniging VOS/ABB.

Schoolbesturen en ouders erkennen dat het beter kan in het basisonderwijs, maar vragen zich af of het verkleinen van de klassen de oplossing is. Zo reageert de organisatie Ouders & Onderwijs dat de kwaliteit van leraar minstens even belangrijk is als klassengrootte. Ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) betwijfelt of kleinere klassen meer aandacht voor individuele leerlingen oplevert. Zij zien liever meer professionele ondersteuning voor docenten, door bijvoorbeeld het inzetten van onderwijsassistenten. “Juist aan die ondersteuning wordt in het voorstel volledig voorbijgegaan”, reageert VOO.

Ook de christelijke onderwijsvereniging Verus is tegen het voorstel omdat de overheid zich zo teveel bemoeit met de vormgeving van het onderwijs en innovatie bemoeilijkt. De VOS/ABB is het hiermee eens. Scholen moeten de mogelijkheid hebben zelf een andere organisatievorm te kiezen dan de traditionele jaarklassenindeling. Niet het aantal leerlingen maar de samenstelling van de groep maakt namelijk het verschil, aldus de onderwijsvereniging.

Ook waarschuwt VOS/ABB voor de financiële consequenties. Zonder structureel meer financiering is het niet mogelijk de nodige mensen aan te nemen voor het verkleinen van de klassen. Daarnaast vraagt de vereniging zich af of de toegankelijkheid van het onderwij zo niet in het geding komt. Het voorstel houdt nu geen rekening met de mogelijke situatie dat zich nieuwe leerlingen aanmelden voor een school waarvan de klassen al het maximumaantal hebben bereikt.

© Nationale Onderwijsgids