Normal_voortijdige_schoolverlater

Het informatiepunt Ouders en Onderwijs roept scholen op om eerste de ouders te waarschuwen voor ze dreigen kinderen van school schorsen of wegsturen. Aanleiding voor de oproep zijn de bijna 300 leerlingen in het basisonderwijs die vorig jaar tijdens werden geschorst of naar een andere school moesten. Dat meldt BNR.

De kinderen die geschorst werden of naar een andere school moesten, zouden voor problemen in de klas zorgen. Volgens Marieke Boon van het informatiepunt ging het meestal om verbaal of fysiek geweld. "Schorsen is een hele ingrijpende maatregel waar je niet zomaar toe overgaat. Ik vind dat je dat inderdaad altijd van tevoren moet aankondigen. Er zijn natuurlijk situaties die echt heel zwaar zijn, maar over het algemeen vind ik dat je moet waarschuwen dat je overgaat tot schorsen als iets nog een keer gebeurt”, zegt Boon.

Verder zegt Boon dat het heel belangrijk is om in gesprek te blijven. Ook kunnen ouders bezwaar aantekenen als ze het niet eens zijn met de schorsing. Boon vermoedt dat het gaat om meer dan 300 leerlingen. Volgens haar zouden niet alle scholen de schorsing gemeld hebben bij de Onderwijsinspectie. Ook al is dat sinds dit jaar verplicht.

© Nationale Onderwijsgids