Normal_klas__po__kinderen__vragen__les__klaslokaal

Er zou veel meer moeten gebeuren om het onderwerp mensenrechten aan te kaarten in het onderwijs, ook in Nederland. Dat is een van de aanbevelingen van de International Human Rights Education Conference. Tijdens de conferentie werd er gesproken over hoe het onderwijs tolerantie kan versterken, radicalisering kan tegengaan en mensenrechten kan bevorderen. Dat meldt Omroep Zeeland.

Afgelopen zaterdag werd de driedaagse conferentie over onderwijs afgesloten in Middelburg. Volgens, is het ontzettend belangrijk dat onderwijzers leren hoe ze het onderwerp mensenrechten aan moeten kaarten op school. Bij de opening van de conferentie benadrukte minister Bussemaker van Onderwijs dat er ook in Nederland nog werk aan de winkel is. Programmacoördinator van de conferentie, Barbara Oomen, denkt dat dat steuntje in de rug – ook van de politiek – erg belangrijk is.

Oomen benadrukt dat er nog veel werk te verrichten is in het onderwijsveld wereldwijd. “Het gaat op heel veel fronten niet goed in de wereld. Je ziet steeds meer discriminatie en polarisatie. Het onderwijs kan een hele belangrijke rol spelen om dat tegen te gaan. Nelson Mandela zei al: er is niets belangrijkers dan onderwijs in het veranderen van de wereld.”

De International Human Rights Education Conference werd voor de zesde keer georganiseerd. Tijdens deze editie stond de vraag centraal hoe er in het onderwijs aandacht kan zijn voor de vrijwaring van angst en van gebrek en de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst. 

© Nationale Onderwijsgids