Normal_tablet__kind__mediagebruik

Van 20 tot en met 27 november is het de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze week doen meer dan 100.000 basisschoolleerlingen mee aan het mediawijsheidspel MediaMasters. Zij gaan gedurende de week dagelijks aan de slag met MediaMissies: opdrachten die te maken hadden met bijvoorbeeld privacy, cyberpesten, het zelf gebruik maken van media en auteursrecht. MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net en heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 en 8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven. Dat meldt Federatie Auteursrechtbelangen.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid staat dit jaar het thema media & respect centraal. Daar hoort ook het respecteren van de rechten van de makers van creatieve content bij. De Federatie Auteursrechtbelangen organiseert daarom, met steun van het ministerie van OCW, een aantal onderwijsactiviteiten rondom de Week van de Mediawijsheid die gericht zijn op het vergroten van de kennis over auteursrecht bij kinderen en jongeren.

Voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs komen lespakketten beschikbaar. Deze lessen behandelen het concept auteursrecht, gekoppeld aan de website thecontentmap.nl en zijn afgestemd op de belevingswereld van de verschillende leeftijden binnen de doelgroep. Bovendien zetten ze - door middel van posters met stellingen en videofilms - aan tot discussie over het onderwerp.

De Federatie Auteursrechtbelangen ontving eind 2014 een subsidie van 75.000 euro van het ministerie van OCW voor een positieve en constructieve campagne die ertoe bijdraagt dat consumenten, met name jongeren, zich bewust zijn van de makers achter de creatieve producten en het belang dat deze hebben om betaald te worden voor hun werk en dat aanbieders van content gestimuleerd worden meer legale content op een gebruiksvriendelijk, goed vindbaar en betaalbare manier aan te bieden.

© Nationale Onderwijsgids