Normal_klas__kinderen__po__so__groep__jongens__ict__laptop__tablet

De digitale toekomst van Nederland is in het geding. Dit heeft onder andere te maken met een tekort aan cybersecurity-professionals en een gebrek aan aandacht voor cybersecurity in het basis en voortgezet onderwijs. Dat stelt de Cyber Security Raad (CSR) in zijn ‘advies over cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’, dat vandaag werd overhandigd aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff. Het advies is mede gericht aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Dat meldt de CSR.

De kwaliteit van cybersecurity-professionals  blijft onder druk staan, onder andere doordat de arbeidsmarkt en de opleidingswereld onvoldoende op elkaar aansluiten. Er is onvoldoende aandacht voor algemene cybersecurity-kennis en -kunde bij jongeren en competenties die hen in staat stellen actief en bewust veilig deel te nemen aan de digitale samenleving.

Het advies van de CSR heeft tot doel dat Nederland beschikt over voldoende en juist gekwalificeerde cybersecurity-professionals en dat Nederlandse jongeren goed voorbereid worden op hun digitale toekomst door digitale geletterdheid en cybersecurity onderdeel te laten uitmaken van het onderwijscurriculum. Het gaat dan om de gehele keten van basis- tot beroepsonderwijs.

Om er voor te zorgen dat er voldoende cybersecurity-professionals met de juiste competenties zijn, moet vroegtijdig begonnen worden met het interesseren van potentiële professionals en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Bedrijfsleven en onderwijs dienen vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, zodat professionals weten wat er van hen verwacht wordt en zij het cybersecurity-niveau in Nederland daadwerkelijk kunnen verhogen. Om jongeren voor te bereiden op een verantwoord en veilig digitaal leven, dienen zij zo vroeg mogelijk te leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie. Dit zou moeten uitmonden in een digitaal vaardigheidsbewijs voor jongeren. Leraren worden daarvoor bijgeschoold en gecoacht door experts uit het bedrijfsleven. Onderwijs en bedrijfsleven moeten daarvoor meer dan nu het geval is de handen ineenslaan. 

© Nationale Onderwijsgids