Normal_fietspad_meisjes

Veilig Verkeer Nederland (VVN) werkt aan nieuw lesmateriaal voor groep 7 en 8 dat inhaakt op de gevaren van smartphonegebruik tijdens het fietsen. Tijdens een pilot in drie regio’s worden momenteel de eerste ervaringen opgedaan. VVN speelt daarmee in op het groeiende probleem van smartphones in het verkeer. Dat meldt VVN.

De leerlingen leren in de interactieve verkeersles waarom het belangrijk is om in het verkeer de aandacht op de weg te houden en welke risico’s er zijn als ze afgeleid zijn door hun smartphone tijdens het fietsen. De leerlingen ervaren hoe snel ze afgeleid zijn in het verkeer en gaan daarover met elkaar in gesprek. Zo leren ze hoe het wel veilig kan. "We richten ons bewust op de laatste groepen van de basisschool. Dan zijn we er op tijd bij. Het is makkelijker om kinderen het gewenste gedrag aan te leren dan het ze later weer af te leren”, zegt Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland.
 
Veilig Verkeer Nederland krijgt dagelijks signalen dat dit een groeiend probleem is. Bij veel verkeersdeelnemers is het een grote ergernis en mensen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Afgelopen weekend trokken ook de bus- en trambestuurders aan de bel. Reden voor Veilig Verkeer Nederland om het thema op alle basisscholen aan te bieden en handvatten te bieden aan ouders om dit thuis aan te kaarten.
 
Het thema smartphones in het verkeer wordt momenteel uitgevoerd als pilot in 3 regio’s in ons land. De resultaten van de pilot worden verwerkt als onderdeel van de Jeugd Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. De verkeersles komt tevens beschikbaar voor scholen die niet met deze methode werken.
 
Afleiding door het telefoongebruik is momenteel één van de belangrijkste ongevalsoorzaken in het verkeer. Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) vallen hierdoor jaarlijks enkele tientallen doden en honderden gewonden. Dit risicogedrag komt het meest voor bij automobilisten en fietsers. 

© Nationale Onderwijsgids