Normal_gitaar_snaren_muziek_hout

De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is officieel van start. De regeling is een van de maatregelen die minister Bussemaker van Onderwijs en Cultuur vorig jaar al aankondigde om het kunst- en cultuuronderwijs in het basisonderwijs te bevorderen. Gisteren vond een feestelijke kick-off plaats op basisschool de Bavokring in Rotterdam. Vanaf 2 november kunnen scholen een aanvraag voor subsidie van muziekonderwijs indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit meldt het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Scholen kunnen ieder jaar een aanvraag voor de subsidieregeling indienen, vóór 1 april. Het bedrag van maximaal 20.000 euro voor drie jaar hangt af van het aantal leerlingen. Met de subsidie kunnen scholen muziekeducatie op verschillende manieren een plek geven in het lesaanbod. Zo mag het geld gebruikt worden om de kennis van de leerkrachten te vergroten of om samenwerking met lokale partners, zoals orkesten of bands, te financieren.

De maatregel Impuls muziekonderwijs sluit aan bij het programma Meer muziek in de klas waarbij zowel publieke als private partijen zich inzetten het structureel maken van muziekonderwijs op school. De regeling is opgesteld binnen de kaders van Cultuureducatie met Kwaliteit.

© Nationale Onderwijsgids