Normal_appels_vrolijk_gezond_kind_fruit

1 op de 5 ouders is niet blij met het feit dat hun kind ongezonde traktaties van andere kinderen krijgt. De ouders vinden dat de traktaties hen belemmeren in het stimuleren van hun kind om gezond te eten en te drinken. Dit meldt het Voedingscentrum. 

Motivaction voerde het onderzoek uit in opdracht van het Voedingscentrum. Daarbij werden 607 ouders van 3- en 4-jarige kinderen ondervraagd. Hieruit blijkt dat 20 procent van de ouders niet blij is met de traktaties die de kinderen krijgen, meestal op school. Patricia Schutte van het Voedingscentrum: “Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Wanneer de traktaties dan groot en calorierijk zijn, tikt dat aan. Voor kinderen is snoep namelijk al snel te veel.” 
 
Van alle ouders die deelnamen aan het onderzoek stelde de helft dat zij hun kind gezonde traktaties mee willen gaan geven naar school. Op die manier willen ze stimuleren dat de kinderen gezond eten en drinken. “Een traktatie kan beter geen caloriebom zijn, maar gewoon bescheiden of gemaakt van groente en fruit,” zo vindt Schutte. Volgens haar komt er steeds meer aandacht voor gezonder trakteren. “Ook scholen zelf besteden er aandacht aan door bijvoorbeeld een traktatiebeleid te maken.” 
 
© Nationale Onderwijsgids