Normal_lezen2343

De actie van Bruna voor Het Vergeten Kind heeft 80.000 kinderboeken opgeleverd in het kader van 'Vergeten boeken voor vergeten kinderen'. Duizenden enthousiaste deelnemers hebben daarmee mogelijk gemaakt dat kinderen in vaak sobere opvanglocaties in Nederland ook afleiding kunnen vinden in het lezen van boeken. Het versterken van leesvaardigheid bij kinderen van 0 tot 18 jaar is erg belangrijk. Dat meldt Bruna.

Lezen en voorlezen wordt ook een structureel onderdeel van het beleid op consultatiebureaus, op mbo-opleidingen en in het curriculum van lerarenopleidingen (pabo’s). Alle kinderen komen vanaf hun geboorte tot hun 18e levensjaar – vanaf het eerste bezoek aan consultatiebureaus, via het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs – ononderbroken in aanraking met lezen en leesbevordering. Eerder pleitte de Leescoalitie er al voor dat de leesbevordering in de eerste levensjaren van kinderen versterkt moet worden. Voorlezen en lezen zou leiden tot een aantoonbaar betere taalvaardigheid bij jonge kinderen.

Om te zorgen dat ook kinderen die in sobere opvanglocaties zitten, toch kunnen lezen of voorgelezen kunnen worden hebben Bruna en Het Vergeten Kind een oproep aan het publiek gedaan om ongebruikte kinder- en stripboeken in te leveren. Aan deze oproep is gehoor gegeven door oma's van ver boven de 80, maar ook groothandels en (school)bibliotheken.

Programma Directeur Daphne Schreuder van Het Vergeten Kind is onder de indruk. "Tijdens de actie hebben we zulke leuke en vaak lieve reacties van mensen gekregen. Allemaal voor de 33.000 kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Zij kunnen de boeken zeker gebruiken en zullen er heel blij mee zijn." De boeken worden, afgestemd op de behoefte, naar verschillende locaties gebracht.

© Nationale Onderwijsgids