Logo_kpc

Kennisinstituut TNO heeft onderwijsadviesbureau KPC Groep op 8 juli in een overeenkomst officieel geautoriseerd als distributeur in het onderwijsveld voor  iSELF. Voor scholen betekent dit dat ze na het verwerven van een licentie een praktisch online-instrument in handen krijgen om te achterhalen hoe kinderen het meest effectief komen tot zelfsturend leren. Ook kunnen scholen met iSELF aan ouders en Inspectie zichtbaar maken welke resultaten worden geboekt bij het verbeteren van de zogeheten ‘21st century skills’. 


 

Tegen de achtergrond van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen wordt het steeds belangrijker dat mensen pro-actief en vanuit eigen verantwoordelijkheid een leven lang blijven leren. ‘Richting, Ruggensteun en Ruimte’, zo blijkt uit onderzoek van TNO, zijn belangrijke onderliggende concepten om lerende kinderen en volwassenen de regie te laten nemen voor hun eigen leren.

Door TNO ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument
Als dienstverlener constateert KPC Groep dat steeds meer scholen - naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen -  passende gepersonaliseerde ondersteuning aan leerlingen willen bieden bij het versterken van het zelfsturend leren en de daarbij horende sociale competenties. Met het instrument iSELF kunnen scholen op basis van een door TNO ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument concreet inzicht krijgen in wat kinderen nodig hebben bij het ontwikkelen van hun zelfsturend vermogen. Ook wordt zichtbaar de mate van balans tussen ‘Richting, Ruimte en Ruggensteun’. iSELF is met name bedoeld voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Webbased-instrument
iSELF is een gebruiksvriendelijke online tool. Door stellingen in categorieën te plaatsen geeft de leerling aan in hoeverre hij of zij competenties voor zelfsturend leren beheerst. Bovendien wordt duidelijk hoe de leerling de school ervaart als leeromgeving die richting, ruimte en ruggensteun biedt. Uniek van het instrument is dat de leerling zo zélf aangeeft in hoeverre hij of zij ondersteuning behoeft. Ook de leraar gebruikt iSELF om zijn waarnemingen in te brengen over zijn leerlingen(groep).  De resultaten worden grafisch weergegeven.

Maatwerk
Met iSELF worden de competenties gemeten die bepalend zijn voor het vermogen van zelfsturend leren. Het gaat om: regie nemen voor het eigen leerproces; zelfreflectie; toepassen van leerstrategieën; samenwerkend leren; werkreflectie. De uitkomsten stellen leraren en schoolteams in staat het ontwikkelingsproces van de leerling te volgen en de leeromgeving beter af te stemmen op de behoeften van de individuele leerling. Zo helpt iSELF bij het realiseren van pedagogisch-didactisch maatwerk.

© Nationale Onderwijsgids