Normal_maxima

Koningin Máxima is erevoorzitter geworden van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. Dit platform werkt de komende vijf jaar mee aan het realiseren van muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Koningin Máxima zal in haar functie aandacht vragen voor het belang van muziekonderwijs voor kinderen ook zal ze als speciaal adviseur optreden richting het platform. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

Koningin Máxima zal onder meer met belanghebbenden spreken over de belangrijke functie van muziekonderwijs voor kinderen in het basisonderwijs en welke stappen nodig zijn om dit te realiseren. Scholen zullen samenwerken met muziekverenigingen en musici. Al jaren zet de koningin zich in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven samen muziek te leren maken. Daarvoor sprak ze op basis- en muziekscholen met docenten, muzikanten, ouders en kinderen over muziekonderwijs en lesmethodes.

Het platform gaat de komende vijf jaar uitdragen hoe belangrijk muziekonderwijs in het basisonderwijs is. De Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs de handreiking 'Muziekonderwijs 2020' opgesteld. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het muziekonderwijs te bevorderen. 

© Nationale Onderwijsgids