Logo_logo_ouders___onderwijs_landelijke_ouderraad

De Landelijke Ouderraad gaat vanaf vandaag verder onder de naam Ouders & Onderwijs. De nieuwe naam moet beter weergeven waarvoor de landelijke organisatie staat: een platform bieden voor alle ouders van schoolgaande kinderen. De organisatie stelt zich als taak ouders en onderwijs te verbinden en als gesprekspartner op te treden met de overheid. Met de naamsverandering wordt ook een nieuwe website gelanceerd: www.oudersonderwijs.nl.

Op de nieuwe website kunnen ouders terecht met vragen over het primair en voortgezet onderwijs of specifiek over de school van hun kind. Daarnaast kunnen ouders zelf berichten delen op de website. De vragen en ervaringen van ouders gebruikt de ouderorganisatie als input voor de behartiging van de belangen van ouders en leerlingen.

Ouders & Onderwijs is opgezet als netwerkorganisatie van en voor ouders waarbinnen ouders, professionals en beleidsmakers met elkaar in contact kunnen komen. De organisaties is namens de ouders gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs en de het onderwijsveld. Daarvoor onderhoudt de organisatie contacten met andere ouderorganisatie. De organisatie vraagt geregeld naar de mening van ouders over uiteenlopende onderwerpen via enquêtes en polls.

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is ook te bereiken op telefoonnummer 0800-5010 of via vraag@oudersonderwijs.nl.

© Nationale Onderwijsgids