Normal_citotoets_test_eindtoets_basisonderwijs

Voor het primair onderwijs zijn de afnameperiodes van het Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld. Op dinsdag 19 april start het reguliere afnamemoment voor de papieren Centrale Eindtoets. In het nieuwe schooljaar zijn ook de onderdelen taal en rekenen van de eindtoets verplicht, het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

De Centrale Eindtoets kan ook digitaal afgenomen worden. Voor het inhaalmoment is alleen een digitale toets, geen papieren versie. Ook is er tijdens het inhaalmoment geen mogelijkheid tot het toetsen van wereldoriëntatie. De eindtoets wordt op drie aaneensluitende schooldagen afgenomen, in drie dagdelen. Het schema met de afnameperiodes is hier te bekijken.

Dit schooljaar is de Centrale Eindtoets onder ongeveer 166.000 scholieren afgenomen. De eindtoets is verplicht, maar niet doorslaggevend voor de keuze van een middelbare school, want dat is het schooladvies. Het oordeel van de docent telt tegenwoordig zwaarder. Bijkomend voordeel voor scholen nu de eindtoets verplicht is, is dat ze zelf mogen kiezen welke eindtoets ze af willen nemen. Het grootste deel van de scholen hield het dit jaar bij de traditionele Cito-toets, maar scholen kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor de IEP toets en Route8. 

© Nationale Onderwijsgids