Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

In het speciaal en basisonderwijs zou veel onrust zijn over de invoering van de veertigurige werkweek in augustus. Leerkrachten zouden juist meer werk op zich af zien komen in plaats van minder. Een deel van de werkgevers zou rommelen met de cao-plannen, zegt AOb-bestuurder José Muijres. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

In het hele land zouden voorlichtingsbijeenkomsten over de cao druk bezocht worden. Muijres zou gesignaleerd hebben dat een deel van de scholen misbruik maakt van de afspraken. “Zij proberen met minder personeel meer te doen. De PO-raad zegt ook dat dat niet de bedoeling is. Ik hoop dat zij hun leden erop aanspreken als er scholen misbruik proberen te maken van de cao-afspraken”, aldus de AOb-bestuurder.

Volgens de AOb zouden sommige werkgevers niet willen praten met de personeelsgeleding in de medezeggenschapsraad over het basismodel of het overlegmodel. Directies zouden willen dat de medezeggenschapsraad gaat voor het overlegmodel. Dit model houdt in dat de werkgever met het team en alle personeelsleden afzonderlijk afspraken moet maken over hun inzet. De AOb benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er afgeweken wordt van een gemiddelde lestaak voor leerkrachten van 930 uur.

In de cao is afgesproken dat de werktijdfactor neutraal wordt omgezet in uren. Volgens de AOb zouden verschillende werkgevers de afronding gebruiken om mensen deels in een invalpool te plaatsen of op een andere school 'omdat er uren over zijn'. Dit mag niet leiden tot minder werktijd en salaris op de eigen school, benadrukt de AOb.

Met de nieuwe cao zouden sommige werkgevers willen afdwingen dat het personeel al hun uren op school maken. Volgens de AOb is dit nergens zo afgesproken. Voorbereiden, nakijken en andere taken kan namelijk ook thuis gebeuren en dat zijn ook uren die meetellen. Een uitgebreide vraag en antwoord lijst over de nieuwe cao is hier te vinden.

© Nationale Onderwijsgids